เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ: www.muangchan.go.th
 
 

 
  กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระ...
      

วันที่ 5 ธันวาคม 2561 คณะผู้บริหาร สภาเทศบาลฯ พนักงานข้าราชการ พนักงานจ้าง และครูศูนย์ ตลอดจนประช...

  การแข่่งขันกีฬา "เมืองจันทร์คัพ ครั้งที่ 19"
      

เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ ได้ดำเนินจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา "เมืองจันทร์คัพ ครั้งที่ 19" เพ...

  ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
      

คณะผู้บริหาร ฝ่ายสภาเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ พนักงานข้าราชการ พนักงานจ้าง ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กำหน...

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของ ทต.เมืองจันทร์
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 


 
‘’ประเพณีไหว้พระธาตุเมืองจันทร์ ‘’ จังหวัดศรีสะเกษ
ศรีสะเกษ จัดแสดงตำนาน กูย ละครประวัติการสร้างชนเผ่า

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560