เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ: www.muangchan.go.th
 
 

 
  กิจกรรม Big Clean Day ณ บ้านเมืองจันทร์ ม.2
       เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการจังหวัดสะอาด โดยดำเนินกิจกรรม Big Clean Day ณ บ้านเมืองจ...
  พิธีเปิดฯณโบราณสถานธาตุเมืองจันทร์ ต.เมืองจันทร์ อ...
      

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.
จังหวัดศรีสะเกษ โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ สภาว...

  โครงการศรีสะเกษเมืองสิ่งแวดล้อมสร้างสุข
      

เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ จัดอบรมโครงการศ...

 


 
ศรีสะเกษ จัดแสดงตำนาน กูย ละครประวัติการสร้างชนเผ่า
ชมเผ่ากูย บวงสรวงพระเจ้าปืด ใหญ่ ไหว้พระธาตุเมืองจันทร์

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560