เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ: www.muangchan.go.th
 
 

 
  แผนรณรงค์ 60 วัน "แยกก่อนทิ้ง" ประจำปี 2562 ณ.โรง...
      

วันที่ 8 มีนาค. 2562 เทศบาลตำบลเมืองจันทร์จัดแผนรณรงค์ "แยกก่อนทิ้ง" ประจำปี 2562 ตามแผ...

  ร่วมประเพณี บุญข้าวจี่เจดีย์ข้าวเปลือกบุญผะเหวด เท...
      

วันที่ 4 มีนาคม 2562 ขอเชิญร่วมประเพณี บุญข้าวจี่เจดีย์ข้าวเปลือกบุญผะเหวด เทศน์มหาชาติที่วัดปลาซ...

  กิจกรรม Big Cleaning Day ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
      

เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ดำเนินกิจกรรม  Big Cleaning Day ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 เพื่อขับ...

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของ ทต.เมืองจันทร์
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 


 
เมษาน้ำตาย้อย-หญิง อารียา[ MV VERSION ]
‘’ประเพณีไหว้พระธาตุเมืองจันทร์ ‘’ จังหวัดศรีสะเกษ

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560