เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ: www.muangchan.go.th
 
 
 


งานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2562


เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ ได้กำหนดจัดงานประเพณีลอยกระทงขึ้น โดยร่วมกับส่วนราชการ วัดเมืองจันทร์ และประชาชนตำบลเมืองจันทร์ ร่วมสืบสานงานประเพณีท้องถิ่น ที่เป็นประเพณีอันดีงามให้คงอยู่คู่ลูกหลานสืบไป  ซึ่งมีกิจกรรมได้แก่ การประกวดกระทงสวยงาม ประกวดนางนพมาศพันปี สุขภาพดี ปี 62 เดินแบบหนูน้อย และการแสดงจากหน่วยงานต่างๆ ซึ่งทั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านสมานมิตร มิมาชา นายอำเภอเมืองจันทร์ เป็นประธานเปิดงาน และได้รับความร่วมมือจากผู้นำ และประชาชนตำบลเมืองจันทร์ เป็นอย่างดี ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

2020-05-07
2020-04-24
2020-04-13
2020-04-01
2020-02-27
2020-02-14
2020-01-29
2020-01-15
2020-01-11
2020-01-08