เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ: www.muangchan.go.th
 
 
 


โครงการ "จิตอาสา เร่าทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมโครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข"


วันที่ 8 พฤศจิการยน 2562 เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ กำหนดจัดโครงการ  "จิตอาสา เร่าทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมโครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข" โดยมีจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ร่วมกันดำเนินกิจกรรมในการทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์ ดูแลโบราณสถานภายในวัดเมืองจันทร์ เพื่อให้เกิดความสวยงาม ณ บริเวณวัดเมืองจันทร์

2020-05-07
2020-04-24
2020-04-13
2020-04-01
2020-02-27
2020-02-14
2020-01-29
2020-01-15
2020-01-11
2020-01-08