เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ: www.muangchan.go.th
 
 
 


โครงการ "จิตอาสา เร่าทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมโครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข"


วันที่ 8 พฤศจิการยน 2562 เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ กำหนดจัดโครงการ  "จิตอาสา เร่าทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมโครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข" โดยมีจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ร่วมกันดำเนินกิจกรรมในการทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์ ดูแลโบราณสถานภายในวัดเมืองจันทร์ เพื่อให้เกิดความสวยงาม ณ บริเวณวัดเมืองจันทร์

2020-01-15
2020-01-11
2020-01-08
2020-01-04
2019-12-30
2019-12-20
2019-11-11
2019-11-08
2019-10-30
2019-09-25