เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ: www.muangchan.go.th
 
 
 


โครงการสร้างการรับรู้กฎหมายด้านการบังคับคดีและกฎหมายเบื้องต้นทั่วไป


วันที่ 4 สิงหาคม 2565 เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ ร่วมกับสำนักงานบังคับคดี จังหวัดศรีสะเกษ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พื้นที่ปลอดการบังคับคดี อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยดำเนินโครงการสร้างการรับรู้กฎหมายด้านการบังคับคดีและกฎหมายเบื้องต้นทั่วไปแก่พี่น้องบ้านบก หมู่ที่ 1 ณ. ศาลาประชาคมบ้านบก เวลา 08.30 น.-12.00 น. โดยมีท่านร่วม โนนกลาง รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองจันทร์ ได้รับมอบหมายจากนายกเทศมนตรีตำบลเมืองจันทร์ มาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม

#การดำเนินโครงการครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจาก ท่านสุพจน์ เมืองจันทร์ผู้ใหญ่บ้านบก ม.1 ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องเข้ารับการอบรมโดยพร้อมเพรียงกันและอนุุเคราะห์สถานที่ในการจัดอบรมครั้งนี้ ทำให้งานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเรียบร้อย เทศบาลตำบลเมืองจันทร์จึงขอขอบคุณท่านมา ณ โอกาสนี้

2023-06-02
2023-06-01
2023-05-31
2023-05-30
2023-05-24
2023-05-22
2023-05-20
2023-05-19
2023-05-19
2023-05-11