เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ: www.muangchan.go.th
 
 
 


กิจกรรมจัดเก็บรวบรวมขยะอันตรายจากชุมชน


วันที่ 5-6 มีนาคม 2561 เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ ได้ออกจัดเก็บขยะอันตรายจากชุมชนทั้ง 25 หมู่บ้านตามแนวทางจังหวัดสะอาด และนโยบายของรัฐบาลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน

2018-09-27
2018-09-16
2018-09-15
2018-09-13
2018-08-28
2018-08-25
2018-08-22
2018-08-22
2018-08-20
2018-08-06