เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ: www.muangchan.go.th
 
 
 


กิจกรรมจัดเก็บรวบรวมขยะอันตรายจากชุมชน


วันที่ 5-6 มีนาคม 2561 เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ ได้ออกจัดเก็บขยะอันตรายจากชุมชนทั้ง 25 หมู่บ้านตามแนวทางจังหวัดสะอาด และนโยบายของรัฐบาลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน

2019-05-24
2019-05-24
2019-05-17
2019-05-17
2019-05-06
2019-05-03
2019-04-26
2019-04-13
2019-03-21
2019-03-20