เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ: www.muangchan.go.th
 
 
 


กิจกรรมจัดเก็บรวบรวมขยะอันตรายจากชุมชน


วันที่ 5-6 มีนาคม 2561 เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ ได้ออกจัดเก็บขยะอันตรายจากชุมชนทั้ง 25 หมู่บ้านตามแนวทางจังหวัดสะอาด และนโยบายของรัฐบาลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน

2019-01-09
2019-01-09
2019-01-07
2019-01-07
2019-01-02
2018-12-18
2018-12-14
2018-12-05
2018-12-01
2018-11-28