เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ: www.muangchan.go.th
 
 
 


กิจกรรมจัดเก็บรวบรวมขยะอันตรายจากชุมชน


วันที่ 5-6 มีนาคม 2561 เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ ได้ออกจัดเก็บขยะอันตรายจากชุมชนทั้ง 25 หมู่บ้านตามแนวทางจังหวัดสะอาด และนโยบายของรัฐบาลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน

2018-06-07
2018-06-06
2018-06-02
2018-05-30
2018-05-23
2018-04-02
2018-03-13
2018-03-09
2018-03-07
2018-03-05