เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ: www.muangchan.go.th
 
 
 


กิจกรรมจัดเก็บรวบรวมขยะอันตรายจากชุมชน


วันที่ 5-6 มีนาคม 2561 เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ ได้ออกจัดเก็บขยะอันตรายจากชุมชนทั้ง 25 หมู่บ้านตามแนวทางจังหวัดสะอาด และนโยบายของรัฐบาลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของชุมชน

2018-08-06
2018-08-03
2018-07-30
2018-07-28
2018-07-27
2018-07-27
2018-07-23
2018-07-20
2018-07-17
2018-07-16