เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ: www.muangchan.go.th
 
 
 


โครงการรณรงค์ ป้องกันโรคระบาดในฤดูร้อน กิจกรรมทำหมันหมา แมว


วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เทศบาลตำบลเมืองจันทร์จัดทำโครงการรณรงค์ ป้องกันโรคระบาดในฤดูร้อน กิจกรรมทำหมันหมา แมว

เพื่อเป็นป้องกันการระบาดของโรคในสัตว์ และเป็นการควบคุมการแพร่พันธ์ ของสัตว์เลี้ยว ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองจันทร์

2018-06-07
2018-06-06
2018-06-02
2018-05-30
2018-05-23
2018-04-02
2018-03-13
2018-03-09
2018-03-07
2018-03-05