เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ: www.muangchan.go.th
 
 
 


โครงการรณรงค์ ป้องกันโรคระบาดในฤดูร้อน กิจกรรมทำหมันหมา แมว


วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เทศบาลตำบลเมืองจันทร์จัดทำโครงการรณรงค์ ป้องกันโรคระบาดในฤดูร้อน กิจกรรมทำหมันหมา แมว

เพื่อเป็นป้องกันการระบาดของโรคในสัตว์ และเป็นการควบคุมการแพร่พันธ์ ของสัตว์เลี้ยว ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองจันทร์

2019-01-09
2019-01-09
2019-01-07
2019-01-07
2019-01-02
2018-12-18
2018-12-14
2018-12-05
2018-12-01
2018-11-28