เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ: www.muangchan.go.th
 
 
 


โครงการรณรงค์ ป้องกันโรคระบาดในฤดูร้อน กิจกรรมทำหมันหมา แมว


วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เทศบาลตำบลเมืองจันทร์จัดทำโครงการรณรงค์ ป้องกันโรคระบาดในฤดูร้อน กิจกรรมทำหมันหมา แมว

เพื่อเป็นป้องกันการระบาดของโรคในสัตว์ และเป็นการควบคุมการแพร่พันธ์ ของสัตว์เลี้ยว ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองจันทร์

2019-05-24
2019-05-24
2019-05-17
2019-05-17
2019-05-06
2019-05-03
2019-04-26
2019-04-13
2019-03-21
2019-03-20