เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ: www.muangchan.go.th
 
 
 


โครงการรณรงค์ ป้องกันโรคระบาดในฤดูร้อน กิจกรรมทำหมันหมา แมว


วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เทศบาลตำบลเมืองจันทร์จัดทำโครงการรณรงค์ ป้องกันโรคระบาดในฤดูร้อน กิจกรรมทำหมันหมา แมว

เพื่อเป็นป้องกันการระบาดของโรคในสัตว์ และเป็นการควบคุมการแพร่พันธ์ ของสัตว์เลี้ยว ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองจันทร์

2018-08-06
2018-08-03
2018-07-30
2018-07-28
2018-07-27
2018-07-27
2018-07-23
2018-07-20
2018-07-17
2018-07-16