เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ: www.muangchan.go.th
 
 
 


ร่วมกิจกรรมงาน"คนเมืองศรี อยู่ดีมีแฮง ฮักแพงแบ่งปัน"


สภาองค์กรชุมชนตำบลเมืองจันทร์ร่วมกับท้องถิ่น และท้องที่เพื่อขับเคลื่อน กิจกรรมงาน"คนเมืองศรี อยู่ดีมีแฮง ฮักแพงแบ่งปัน"

ให้เป็นรูปธรรมและได้ร่วมงานดังกล่าวเพื่อเสนอข้อมูลของพื้นที่ผ่านสภาองค์กรระดับจัหวัด ในวันที่ 25-26 สิงหาคม 2561 ณ องค์การบริาหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

2019-01-09
2019-01-09
2019-01-07
2019-01-07
2019-01-02
2018-12-18
2018-12-14
2018-12-05
2018-12-01
2018-11-28