เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ: www.muangchan.go.th
 
 
 


ร่วมกิจกรรมงาน"คนเมืองศรี อยู่ดีมีแฮง ฮักแพงแบ่งปัน"


สภาองค์กรชุมชนตำบลเมืองจันทร์ร่วมกับท้องถิ่น และท้องที่เพื่อขับเคลื่อน กิจกรรมงาน"คนเมืองศรี อยู่ดีมีแฮง ฮักแพงแบ่งปัน"

ให้เป็นรูปธรรมและได้ร่วมงานดังกล่าวเพื่อเสนอข้อมูลของพื้นที่ผ่านสภาองค์กรระดับจัหวัด ในวันที่ 25-26 สิงหาคม 2561 ณ องค์การบริาหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

2018-08-28
2018-08-25
2018-08-22
2018-08-22
2018-08-20
2018-08-06
2018-08-03
2018-07-30
2018-07-28
2018-07-27