เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ: www.muangchan.go.th
 
 
 


เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ดำเนินกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 6/2561เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ดำเนินกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 6/2561 ตามแผนปฎิบัติการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ครั้งที่ 6/2561 ในวันที่่ 27 กันยายน 2561 ในพื้นที่ชุมชนทั้ง 25 หมู่บ้าน

2018-09-27
2018-09-16
2018-09-15
2018-09-13
2018-08-28
2018-08-25
2018-08-22
2018-08-22
2018-08-20
2018-08-06