เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ: www.muangchan.go.th
 
 
 


ร่วมประเพณี บุญข้าวจี่เจดีย์ข้าวเปลือกบุญผะเหวด เทศน์มหาชาติที่วัดปลาซิวตำบลหนองใหญ่


วันที่ 4 มีนาคม 2562 ขอเชิญร่วมประเพณี บุญข้าวจี่เจดีย์ข้าวเปลือกบุญผะเหวด เทศน์มหาชาติที่วัดปลาซิวตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์จังหวัดศรีสะเกษ เริ่มเวลา 08:00 ชมกิจกรรมการประกวดข้าวจี่หอมสวยการประกวดหุงข้าวหม้อดินแบบโบราณอินทรีย และ ร่วมใส่บาตรข้าวจี่ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา โดย เทศบาลตำบลหนองใหญ่ ร่วมกับสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองจันทร์เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อบตตาโกนสภาวัฒนธรรมตำบลหนองใหญ่สภาวัฒนธรรมตำบลตาโกนสภาวัฒนธรรมตำบลเมืองจันทร์ สถานศึกษาส่วนราชการในเขตอำเภอเวียงแก่นเวลา 9:00 ได้รับเกียรติจากนายสมานมิตร มิมาชา นายอำเภอเมืองจันทร์  เป็นประธานพิธีเปิด การแต่งกาย ใส่ชุดพื้นเมืองชายนุ่งโสร่งหญิงนุ่งซิ่น

2019-03-08
2019-03-04
2019-02-27
2019-02-22
2019-02-20
2019-02-15
2019-02-14
2019-01-15
2019-01-12
2019-01-12