เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ: www.muangchan.go.th
 
 
 


การทวนสอบและติดตามการทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน ระดับจังหวัด


วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 คณะกรรมการทวนสอบและติดตามการทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน ระดับจังหวัด โดยท่านอภินันท์ กสิโสภา ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริการสาธารณสุขฯ ประธานฯ พร้อมด้วยคณะ ได้ลงพื้นที่ทวนสอบและติดตามการทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนอำเภอเมืองจันทร์ ทั้ง 3 ตำบลได้แก่เทศบาลตำบลหนองใหญ่ เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ และอบต.ตาโกน โดยการนำเสนอข้อมูลการดำเนินการทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อนของแต่ละพื้นที่ตน และลงพื้นที่จริงในการทำถังขยะเปียกฯ ได้แก่บ้านหนองแคนใหญ่ ม.12 การดำเนินการทวนสอบและติดตามฯการทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

2024-06-02
2024-06-02
2024-06-01
2024-05-30
2024-05-29
2024-05-28
2024-05-27
2024-05-15
2024-05-03
2024-04-25