เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ: www.muangchan.go.th
 
 
 


กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ สัปดาห์ที่ 8


วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนผู้สูงอายุได้ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ โดยมี นายสมชัย สิงห์ชะฎา ผู้อำนวยการโรงเรียนผู้สูงอายุ ให้แนวคิดการดำเนินชีวิตช่วงวัยที่เหลืออยู่ และให้กำลังใจตลอดจน ได้ส่งเสริมกิจกรรมให้ผู้สูงอายุได้ออกกำลังกายแบบฉบับรำวงมาตรฐานสร้างความสามัคคีภายในโรงเรียน

2019-05-28
2019-05-24
2019-05-24
2019-05-17
2019-05-17
2019-05-06
2019-05-03
2019-04-26
2019-04-13
2019-03-21