เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ: www.muangchan.go.th
 
 

 
  การประเมินการประกวดการบริาหารจัดการขยะมูลฝอย "จังห...
      

วันที่ 28 สิงหาคม 2561 เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ได้นำเสนอข้อมูลต่างๆตามหลักเกณฑ์การประเมินการประกวดกา...

   ร่วมกิจกรรมงาน"คนเมืองศรี อยู่ดีมีแฮง ฮักแพงแบ่งป...
      

สภาองค์กรชุมชนตำบลเมืองจันทร์ร่วมกับท้องถิ่น และท้องที่เพื่อขับเคลื่อน กิจกรรมงาน"คนเมืองศรี...

  ดำเนินกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 5
      

เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ได้ดำเนินกิจกรรม Big Cleaning Day  ครั้งที่ 5 ในวันที่ 22 สิงหาคม ...

 


 
ศรีสะเกษ จัดแสดงตำนาน กูย ละครประวัติการสร้างชนเผ่า
ชมเผ่ากูย บวงสรวงพระเจ้าปืด ใหญ่ ไหว้พระธาตุเมืองจันทร์

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560