เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ: www.muangchan.go.th
 
 

 
  งานประเพณีไหว้พระธาตุเมืองจันทรื ประจำปี 2562
      

เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ร่วมกับส่วนราชการอำเภอเมืองจันทร์ และพี่น้องประชาชนตำบลเมืองจันทร์ ร่วมสืบสา...

  "มหัศจรรย์ แสง สี เสียง เล่่าขานตำนานเมืองจันทร์"
      

"มหัศจรรย์ แสง สี เสียง เล่่าขานตำนานเมืองจันทร์" เมื่อคืนวันที่ 13 เมษายน 2562 ตั้งแต่...

  โครงการศูนย์ซ่อมสร้างชุมชนเทศบาลตำบลเมืองจันทร์
      

ด้วยวิทยาเทคนิคศรีสะเกษ ร่วมกับเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ ดำเนินโครงการศูนย์ซ่อมสร้างชุมชนเทศบาลตำบลเม...

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของ ทต.เมืองจันทร์
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 


 
เมษาน้ำตาย้อย-หญิง อารียา[ MV VERSION ]
‘’ประเพณีไหว้พระธาตุเมืองจันทร์ ‘’ จังหวัดศรีสะเกษ

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560