เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ: www.muangchan.go.th
 
 

 
  โครงการอบรม หลักสูตร "เทคนิคการเขียนรายงานประชุม" ...
      

ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรม หลักสูตร "เทคนิคการ...

  รับการประเมินโครงการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำป...
      

เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ได้เข้าร่วมโครงการเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาค...

  เปิดโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเมืองจันทร์
      

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ได้มีพิธีเปิดโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ โดยได้รับเกียรติ...

 


 
ศรีสะเกษ จัดแสดงตำนาน กูย ละครประวัติการสร้างชนเผ่า
ชมเผ่ากูย บวงสรวงพระเจ้าปืด ใหญ่ ไหว้พระธาตุเมืองจันทร์

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560