เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ: www.muangchan.go.th
 
 

 
  โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์และ...
      

ตามที่เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสถานที่จัดทำโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพการประดิษฐ...

  นายนิพนธ์​ บุญญามณี​ รัฐมนตรีช่วยว่ากา...
      

วันที่​ 18 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายนิพนธ์​ บุญญามณี​ รัฐมนตรีช่วยว่าการกร...

  กำหนดประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ สมัยสามัญ สมัย...
      

วันที่ 15 สิงหาคม 2562 สภาเทศบาลตำเมืองจันทร์กำหนดประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ สมัยสามัญ สมัยที...

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของ ทต.เมืองจันทร์
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 


 
เพลงเสน่ห์เมืองจันทร์
เมษาน้ำตาย้อย-หญิง อารียา[ MV VERSION ]

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560