เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ: www.muangchan.go.th
 
 
 
  โครงการแข่งขันกีฬา "เมืองจันทร์ คัพ ครั้งที่ 20" ป...
      

เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ ได้กำหนดการจัดการแข่งขันกีฬา "เมืองจันทร์ คัพ ครั้งที่ 20"ประจำปี...

  พิธีไห้วศาลพระภูมิเจ้าที่และทำบุญตักบาตรถวายภัตาหา...
      

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562ช3 เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ ได้จัดพิธีไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่ และทำบุญตักบาต...

  กิจกรรมวันเด็กแห่งชาต่ิ ประจำปี 2563
      

ด้วยเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ กำหนดจัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้น ร่วมกับส่วนราชการ สถานศึกษา และประช...

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของ ทต.เมืองจันทร์
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 


 
เพลงเสน่ห์เมืองจันทร์
เมษาน้ำตาย้อย-หญิง อารียา[ MV VERSION ]

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560