เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ: www.muangchan.go.th
 
 

 
  โครงการงานบุญปลอดเหล้าตำบลเมืองจันทร์
      

 วันที่  11 กรกฎาคม 2562  เทศบาลตำบลเมืองจันทร์  ได้จัดทำโครงการงานบุญปลอดเหล...

  พิธีเปิดโครงการประชารัฐร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด (ปัด...
      

วันนี้ (28 พ.ค. 2562)ท่านสมานมิตร มิมาชา นายอำเภอเมืองจันทร์ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีีเปิด พร...

  กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ สัป...
      

วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนผู้สูงอายุได้ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูง...

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของ ทต.เมืองจันทร์
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 


 
เมษาน้ำตาย้อย-หญิง อารียา[ MV VERSION ]
‘’ประเพณีไหว้พระธาตุเมืองจันทร์ ‘’ จังหวัดศรีสะเกษ

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560