เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ: www.muangchan.go.th
 
 

 
  

เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ดำเนินกิจกรรม Big Cleaning...

      

เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ดำเนินกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 6/2561 ตามแผนปฎิบัติการการบริหารจัดก...

  เปิดงาน ชุมชนท่องเที่ยว otop นวัติวิถีบ้านเมืองจัน...
      

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2561 ท่านสุกิจ เหลืองสกุลไทย นายอำเภอเมืองจันทร์ ให้เกี่ยรติเป็นประธานเปิด...

  ร่วมกิจกรรมลอกผักตบชวา ลำนำ้ห้วยทับทัน
      

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2561 อำเภอเมืองจันทร์ร่วมกัน อปท.อำเภอเมืองจันทร์ ร่วมกันลอกตบชวาซึ่งเป็นป...

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของ ทต.เมืองจันทร์
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 


 
ศรีสะเกษ จัดแสดงตำนาน กูย ละครประวัติการสร้างชนเผ่า
ชมเผ่ากูย บวงสรวงพระเจ้าปืด ใหญ่ ไหว้พระธาตุเมืองจันทร์

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560