เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ: www.muangchan.go.th
 
 
 
  โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับบุคลากรท้องถิ่น ...
      

วันที่ 25 กันยายน 2562 เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ จัดอบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับบุคลากรท้องถิ่น ประจำป...

  การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนหนังสือราชการ ประจำปี...
      

วีนที่ 17 กันยายน 2562 เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนหนังสือราชการ ประจำป...

  รางวัล "เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับดีมาก (ระดับภ...
      

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ โดยนายชัยยะนารถ ขันติวงษ์ เข้ารับโล่รางวัล...

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของ ทต.เมืองจันทร์
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 


 
เพลงเสน่ห์เมืองจันทร์
เมษาน้ำตาย้อย-หญิง อารียา[ MV VERSION ]

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560