เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ: www.muangchan.go.th
 
 
 
  งานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2562
      

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ ได้กำหนดจัดงานประเพณีลอยกระทงขึ้น โดยร่วมกับส...

  โครงการ "จิตอาสา เร่าทำความดีด้วยหัวใจ ร่วมโครงการ...
      

วันที่ 8 พฤศจิการยน 2562 เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ กำหนดจัดโครงการ  "จิตอาสา เร่าทำความดีด้...

  กิจกรรม Big Cleaning Day ประจำเดือนตุลาคม 2562
      

เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ได้กำหนดการจัดกิจกรร กิจกรรม Big Cleaning Day ประจำเดือนตุลาคม 2562 ในวันที่...

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของ ทต.เมืองจันทร์
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 


 
เพลงเสน่ห์เมืองจันทร์
เมษาน้ำตาย้อย-หญิง อารียา[ MV VERSION ]

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560