เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ: www.muangchan.go.th
 
 

 
  โครงการอบรมการป้องกันแก้ไขการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในเด...
      

วันที่ 7 มิถุนายน 2561 เทศบาลตำบลเมืองจันทร์จัดโครงการอบรมการป้องกันแก้ไขการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในเด...

  กิจกรรมวันอัฎฐมีบูชา
      

วันที่ 6 มิถุนายน 2561 เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ได้ร่วมกิจกรรมวันอัฎฐมีบูชา วันถวายพระเพลิงพระพุทธเจ้...

  งานประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอเมืองจันทร์
      

วันที่ 2 มิถุนายน 2561 เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ ได้ร่วมกิจกรรมงานประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอเมืองจันทร์ ณ ...

 


 
ศรีสะเกษ จัดแสดงตำนาน กูย ละครประวัติการสร้างชนเผ่า
ชมเผ่ากูย บวงสรวงพระเจ้าปืด ใหญ่ ไหว้พระธาตุเมืองจันทร์

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560