เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ: www.muangchan.go.th
 
 

 
  การถ่ายทำดิวิทัศน์ชุมชนท่องเที่ยว Otop นวัตวิถีบ้า...
      

การขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการชุมชนท่องเที่ยว Otop นวัตวิถีบ้านเมืองจันทร์ ม.2 เพื่อให้เกิดการท่องเท...

  กิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 4/2561
      

เมื่อวันที่ 3 ส่ิงหาคม 2561 เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ร่วมกับขับเคลือนกิจกรรมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยจ...

  ร่วมบริจาคสิ่งของช่วยเหลือ สปป.ลาว
      

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2561 ชาวอำเภอเมืองจันทร์ได้ร่วมบริจาคสิ่งของ เงิน เพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาว...

 


 
ศรีสะเกษ จัดแสดงตำนาน กูย ละครประวัติการสร้างชนเผ่า
ชมเผ่ากูย บวงสรวงพระเจ้าปืด ใหญ่ ไหว้พระธาตุเมืองจันทร์

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560