เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ: www.muangchan.go.th
 
 

 
  ร่วมพิธีมอบคืนโฉนดที่ดินให้กับประชาชนในพื้นจังหวัด...
      

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561 ่ท่านชัยยะนารถ ขันติวงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลเมืองจันทร์ ผู้นำบริหารท...

  พิธีมอบบ้านผู้ยากไร้
      

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561 ท่านชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมคณะได้สนับ...

  งานพิธีวันปิยะมหาราช 23 ตุลาคม 2561
      

ด้วยวันที่ 23 ตุลาคม 2561 เป็นวันปิยะมหาราช เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตาแ...

ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของ ทต.เมืองจันทร์
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 


 
ศรีสะเกษ จัดแสดงตำนาน กูย ละครประวัติการสร้างชนเผ่า
ชมเผ่ากูย บวงสรวงพระเจ้าปืด ใหญ่ ไหว้พระธาตุเมืองจันทร์

 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560