เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ: www.muangchan.go.th
 
 
เรื่องอื่น ๆ
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เทศบัญญัติเ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2561 [ 2 ก.พ. 2561 ]88
2 เทศบัญญัติ เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. 2561 [ 2 ก.พ. 2561 ]83
3 เทศบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารพ.ศ. 2561 [ 2 ก.พ. 2561 ]95
4 เทศบัญญัติ เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2561 [ 2 ก.พ. 2561 ]78
5 เทศบัญญัติ เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2561 [ 2 ก.พ. 2561 ]79
6 เทศบัญญัติ เรื่อง ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2561 [ 2 ก.พ. 2561 ]85
7 เทศบัญญัติ เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2561 [ 2 ก.พ. 2561 ]86
8 เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560 [ 16 ส.ค. 2560 ]90
9 เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. 2560 [ 16 ส.ค. 2560 ]84
10 เทศบัญญัติเทศบาล เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2560 [ 16 ส.ค. 2560 ]88