เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ: www.muangchan.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ


 วิสัยทัศน์   ชุมชนพอเพียง      เคียงคู่คุณธรรม     นำพาเศรษฐกิจ     ร่วมคิดการพัฒนา