เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ: www.muangchan.go.th
 
 
ป้องกันปราบปรามการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 30 เม.ย. 2562 ]49
2 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ [ 28 มี.ค. 2562 ]44
3 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม [ 5 มี.ค. 2562 ]42
4 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 26 ก.พ. 2562 ]44
5 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 26 ก.พ. 2562 ]44
6 มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 26 ก.พ. 2562 ]45
7 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 26 ก.พ. 2562 ]43
8 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต [ 31 พ.ค. 2560 ]87
9 ประกาศการใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต [ 31 พ.ค. 2560 ]85
10 ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส [ 2 มี.ค. 2560 ]88