เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ: www.muangchan.go.th
 
 
ป้องกันปราบปรามการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการติดตามการดำเนินงานการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 5 พ.ค. 2563 ]11
2 รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 4 ก.ย. 2562 ]8
3 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 30 เม.ย. 2562 ]57
4 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ [ 28 มี.ค. 2562 ]53
5 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม [ 5 มี.ค. 2562 ]50
6 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 26 ก.พ. 2562 ]51
7 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 26 ก.พ. 2562 ]53
8 มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 26 ก.พ. 2562 ]54
9 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 26 ก.พ. 2562 ]52
10 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต [ 31 พ.ค. 2560 ]100
11 ประกาศการใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต [ 31 พ.ค. 2560 ]94
12 ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส [ 2 มี.ค. 2560 ]100