เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ: www.muangchan.go.th
 
 
ป้องกันปราบปรามการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏบัติการป้อง กันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของ เทศบาลตำลเมืองจันทร์ รอบ 6 เดือน [ 26 ก.พ. 2564 ]4
2 รายงานผล การดำเนินงานการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]5
3 รายงานการติดตามการดำเนินงานการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 5 พ.ค. 2563 ]40
4 รายงานผลการดำเนินงานการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 4 ก.ย. 2562 ]40
5 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 30 เม.ย. 2562 ]82
6 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ [ 28 มี.ค. 2562 ]81
7 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม [ 5 มี.ค. 2562 ]80
8 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 26 ก.พ. 2562 ]80
9 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 26 ก.พ. 2562 ]81
10 มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 26 ก.พ. 2562 ]79
11 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 26 ก.พ. 2562 ]80
12 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต [ 31 พ.ค. 2560 ]134
13 ประกาศการใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต [ 31 พ.ค. 2560 ]123
14 ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส [ 2 มี.ค. 2560 ]132