เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ: www.muangchan.go.th
 
 
การบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเทศบาลตำบลเมืองจนทร์ เรื่อง ยกย่องข้าราชการ และพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1 [ 13 พ.ค. 2564 ]7
2 บันทึกข้อตกลง [ 1 ต.ค. 2562 ]54
3 หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี [ 1 ต.ค. 2562 ]50
4 การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 24 พ.ค. 2562 ]114
5 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 24 พ.ค. 2562 ]122
6 แผนพัฒนาบุคลากรเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ [ 25 ต.ค. 2561 ]143