เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ: www.muangchan.go.th
 
 
การบริหารงานบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 บันทึกข้อตกลง [ 1 ต.ค. 2562 ]20
2 หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี [ 1 ต.ค. 2562 ]15
3 การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 24 พ.ค. 2562 ]71
4 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 24 พ.ค. 2562 ]86
5 แผนพัฒนาบุคลากรเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ [ 25 ต.ค. 2561 ]103