เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ: www.muangchan.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560

สภา อบต.

 
นายสุบรรณ รุนพงษ์
ประธานสภาเทศบาลตำบล
   
นายบุญเลิศ ขันติวงศ์
นายพันธ์ทิพย์ โนนกลาง
รองประธานสภาเทศบาลตำบล เลขานุการสภาเทศบาลตำบล
     
  สมาชิกสภาเทศบาลเขต1  
     
       
นายหงษ์ธนัต โนนกลาง
นายแสง ไชโย
นายวิเชียน เติมพันธ์
นายร่วม โนนกลาง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบล สมาชิกสภาเทศบาลตำบล สมาชิกสภาเทศบาลตำบล สมาชิกสภาเทศบาลตำบล
     
  สมาชิกสภาเทศบาลเขต2  
     
     
นายกฤษฎางค์ เมืองจันทร์
นายเทอดศักดิ์ ศิริโฉม
นางอัจฉรา มะโนรัตน
สมาชิกสภาเทศบาลตำบล สมาชิกสภาเทศบาลตำบล สมาชิกสภาเทศบาลตำบล
 
นายสิทธิ์ โสภากุล
นายมิตร ศรีสมพร
สมาชิกสภาเทศบาลตำบล สมาชิกสภาเทศบาลตำบล
     
     
     
     
     
 4nonymousR44Z