เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ: www.muangchan.go.th
 
 
เอกสารเผยแพร่
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อมูลที่สาธารณประโยชน์เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ [ 29 ต.ค. 2562 ]48
2 อนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร เลขทื่ 10 2562 ผู้ขออนุญาต นางสาวจรูญ พรมสาร [ 7 ต.ค. 2562 ]53
3 อนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร เลขทื่ 9 2562 ผู้ขออนุญาต นางสาวปนัดดา พวงอก [ 28 ส.ค. 2562 ]40
4 อนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร เลขทื่ 8 2562 ผู้ขออนุญาต นางผ่าน จินาวัลย์ [ 6 มิ.ย. 2562 ]50
5 อนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร เลขทื่ 7 2562 ผู้ขออนุญาต นางสาวสุชาดา คล่องดี [ 27 พ.ค. 2562 ]42
6 อนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร เลขทื่ 6 2562 ผู้ขออนุญาต นางสาวเบญจมาศ เมืองจันทร์ [ 29 เม.ย. 2562 ]44
7 อนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร เลขทื่ 5 2562 ผู้ขออนุญาต นางสาวชุติมา ชีวะสุทธิรัตน์ [ 18 เม.ย. 2562 ]44
8 อนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร เลขทื่ 4 2562 ผู้ขออนุญาต นายวสันต์ พรชัย [ 5 มี.ค. 2562 ]49
9 อนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร เลขทื่ 3 2562 ผู้ขออนุญาต นายธีรวัฒน์ ไชยโคตร [ 25 ก.พ. 2562 ]45
10 อนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร เลขทื่ 2 2562 ผู้ขออนุญาต นางสุพมาศ คโนเบล [ 29 ม.ค. 2562 ]47
11 อนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร เลขทื่ 1 2562 ผู้ขออนุญาต นางวิลัย เหลาศรี [ 23 ม.ค. 2562 ]50
12 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 28 ก.ย. 2561 ]95
13 คู่มือการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการลา [ 4 ก.ย. 2561 ]98
14 พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 10 ม.ค. 2561 ]83