เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ: www.muangchan.go.th
 
 
เอกสารเผยแพร่
ข้อมูลทั้งหมด 3 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 28 ก.ย. 2561 ]40
2 คู่มือการบริหารงานบุคคล เกี่ยวกับการลา [ 4 ก.ย. 2561 ]40
3 พระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 [ 10 ม.ค. 2561 ]35