เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ: www.muangchan.go.th
 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ทต. เมืองจันทร์
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 มติ คกก.ข้อมูลข่าวสาร (สรุปมติคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (กขร.) ครั้งที่ 3/2559 [ 25 ต.ค. 2562 ]36
2 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ ประจำปี 2562 [ 2 ก.ค. 2562 ]79
3 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ [ 2 ก.ค. 2562 ]74
4 ประกาศ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ [ 2 ก.ค. 2562 ]74
5 คำสั่ง เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานศูนย์บริการร่วมเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ [ 2 ก.ค. 2562 ]76
6 ระเบียบเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2562 [ 2 ก.ค. 2562 ]72
7 มติ คกก.ข้อมูลข่าวสาร (รายงานการประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ครั้งที่ 1/2560 [ 25 ก.พ. 2562 ]35
8 มติ คกก.ข้อมูลข่าวสาร (รายงานการประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ครั้งที่ 2/2560 [ 25 ก.พ. 2562 ]34
9 ประกาศ เรื่อง กำหนดค่าธรรมเนียมการขอสำเนา หรือ ขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารของราชการ [ 3 ต.ค. 2561 ]70
10 ประกาศ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ 2561 [ 9 ม.ค. 2561 ]66
11 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ 2561 [ 9 ม.ค. 2561 ]68
12 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริการข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ 2561 [ 9 ม.ค. 2561 ]73
13 สัญญาสัมปทาน มาตรา 9 (6) [ 19 ต.ค. 2560 ]66