เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ: www.muangchan.go.th
 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ทต. เมืองจันทร์
ข้อมูลทั้งหมด 17 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลเเมืองจันทร์ [ 9 ก.ค. 2564 ]172
2 การแต่งตั้งคณะทำงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ [ 9 ก.ค. 2564 ]210
3 การแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ [ 9 ก.ค. 2564 ]173
4 ประกาศกำหนดค่าธรรมเนียมการขอสำเนา หรือ ขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารของราชการ [ 9 ก.ค. 2564 ]167
5 มติ คกก.ข้อมูลข่าวสาร (สรุปมติคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (กขร.) ครั้งที่ 3/2559 [ 25 ต.ค. 2562 ]190
6 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ ประจำปี 2562 [ 2 ก.ค. 2562 ]181
7 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ [ 2 ก.ค. 2562 ]182
8 ประกาศ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ [ 2 ก.ค. 2562 ]185
9 คำสั่ง เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานศูนย์บริการร่วมเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ [ 2 ก.ค. 2562 ]187
10 ระเบียบเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2562 [ 2 ก.ค. 2562 ]186
11 มติ คกก.ข้อมูลข่าวสาร (รายงานการประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ครั้งที่ 1/2560 [ 25 ก.พ. 2562 ]190
12 มติ คกก.ข้อมูลข่าวสาร (รายงานการประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ครั้งที่ 2/2560 [ 25 ก.พ. 2562 ]188
13 ประกาศ เรื่อง กำหนดค่าธรรมเนียมการขอสำเนา หรือ ขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารของราชการ [ 3 ต.ค. 2561 ]169
14 ประกาศ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ 2561 [ 9 ม.ค. 2561 ]173
15 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ 2561 [ 9 ม.ค. 2561 ]175
16 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริการข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ 2561 [ 9 ม.ค. 2561 ]174
17 สัญญาสัมปทาน มาตรา 9 (6) [ 19 ต.ค. 2560 ]175