เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ: www.muangchan.go.th
 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ทต. เมืองจันทร์
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ ประจำปี 2562 [ 2 ก.ค. 2562 ]32
2 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ [ 2 ก.ค. 2562 ]33
3 ประกาศ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ [ 2 ก.ค. 2562 ]32
4 คำสั่ง เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานศูนย์บริการร่วมเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ [ 2 ก.ค. 2562 ]33
5 ระเบียบเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2562 [ 2 ก.ค. 2562 ]32
6 ประกาศ เรื่อง กำหนดค่าธรรมเนียมการขอสำเนา หรือ ขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารของราชการ [ 3 ต.ค. 2561 ]33
7 ประกาศ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ 2561 [ 9 ม.ค. 2561 ]30
8 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ 2561 [ 9 ม.ค. 2561 ]32
9 คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริการข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ 2561 [ 9 ม.ค. 2561 ]32
10 สัญญาสัมปทาน มาตรา 9 (6) [ 19 ต.ค. 2560 ]27