เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ: www.muangchan.go.th
 
 
 
เพลงเสน่ห์เมืองจันทร์
 
เมษาน้ำตาย้อย-หญิง อารียา[ MV VERSION ]
 
‘’ประเพณีไหว้พระธาตุเมืองจันทร์ ‘’ จังหวัดศรีสะเกษ
 
ศรีสะเกษ จัดแสดงตำนาน กูย ละครประวัติการสร้างชนเผ่า
 
ชมเผ่ากูย บวงสรวงพระเจ้าปืด ใหญ่ ไหว้พระธาตุเมืองจันทร์
 
พิธีเปิดฯณโบราณสถานธาตุเมืองจันทร์ ต.เมืองจันทร์ อ.เมืองจันทร์ จ.ศรีสะเกษ
 
ศรีสะเกษ วันอนุรักษ์มรดกไทย เสวนาชนเผ่ากูยโลก
 
เจาแม่กูยรำ..จากสาวๆอำเภอเมืองจันทร์ งานดอกลำดวนบาน สี่เผ่าไทย ศรีสะเกษ
 
งานไหว้พระธาตุเมืองจันทร์ 2558
 
ตำนานพระธาตุเมืองจันทร์ 1
 
รำอัปสราบวงสรวงพระธาตุเมืองจันทร์
 
ประวัติพระธาตุวัดเมืองจันทร์
 
รำบวงสรวงพระธาตุเมืองจันทร์ ๑๓เม.ย๖๐
 
สะเก็ดข่าว เครื่องทุ่นแรง
 
ศรีสะเกษ จิตอาสาร่วมใจกำจัดผักตบชวา
 
ค่านิยมไทยสร้างสังคมไทยเป็นสุข กระทรวงวัฒนธรรม
 
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กระทรวงวัฒนธรรม