เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ: www.muangchan.go.th
 
 
รายงานการประชุมสภาฯ
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 [ 22 พ.ย. 2562 ]46
2 ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 [ 5 พ.ย. 2562 ]44
3 ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 [ 30 ส.ค. 2562 ]49
4 ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 [ 19 ส.ค. 2562 ]55
5 ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 [ 29 มี.ค. 2562 ]47
6 ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 [ 25 ก.พ. 2562 ]47
7 บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 [ 24 ส.ค. 2561 ]115
8 บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 [ 17 ส.ค. 2561 ]108