เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ: www.muangchan.go.th
 
 
รายงานการกำกับติดตามใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายรับจริงตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564 [ 12 พ.ค. 2564 ]9
2 รายจ่ายจริงตั้งแค่เดือน ตุลาคม 2563 ถึง มีนาคม 2564 [ 12 พ.ค. 2564 ]9
3 รายงานรายไตรมาสที่ 3/2563 [ 1 ก.ค. 2563 ]44
4 รายงานรายไตรมาสที่ 2/2563 [ 1 เม.ย. 2563 ]52
5 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 8 ม.ค. 2563 ]44
6 รายงานรายไตรมาสที่ 1/2563 [ 3 ม.ค. 2563 ]46
7 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 11 ต.ค. 2562 ]48
8 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 10 ก.ค. 2562 ]46
9 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 10 ก.ค. 2562 ]47
10 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 5 เม.ย. 2562 ]48
11 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน [ 10 พ.ค. 2561 ]172