เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ: www.muangchan.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยปูแอสฟัลท์ติก ทางเข้าโรงเรียนเมืองจันทร์วิทยาคม [ 23 มี.ค. 2564 ]22
2 ประกาศประกวดราคาโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยปูแอสฟัลท์ติก บ้านเมืองจันทร์ หมู่ที่ 2 ถึง บ้านไผ่ หมู่ที่ 7 ถึง บ้านไผ่น้อย หมู่ที่ 24 [ 17 มี.ค. 2564 ]23
3 ประกาศประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยปูแอสฟัลท์ติก ทางหลวง 3007 – บ้านม่วงน้อย หมู่ที่ 19 [ 15 มี.ค. 2564 ]19
4 ประกาศประกวดราคา โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยปูแอสฟัลท์ติก บ้านทุ่ม หมู่ที่ 8 [ 9 มี.ค. 2564 ]19
5 ประกาศประกวดราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบก หมู่ที่ 1 บ้านบก ถึง บ้านเขวา [ 1 ก.ย. 2563 ]60
6 ประกาศประกวดราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบก หมู่ที่ 1 บ้านบก ถึง บ้านอะลาง [ 1 ก.ย. 2563 ]43
7 ประกาศประกวดราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านฮ่องคำ ถึง บ้านทุ่งสว่าง [ 1 ก.ย. 2563 ]48
8 ประกาศประกวดราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบก หมู่ที่ 1 [ 20 มี.ค. 2563 ]78
9 ประกาศประกวดราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแคน หมู่ที่ 16 [ 20 มี.ค. 2563 ]67