เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ: www.muangchan.go.th
 
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 งบทดลองเดือน เมษายน 2564 [ 3 พ.ค. 2564 ]8
2 งบทดลองเดือนมีนาคม 2564 [ 5 เม.ย. 2564 ]6
3 งบทดลองเดือน กุมภาพันธ์ 2564 [ 2 มี.ค. 2564 ]7
4 งบทดลองเดือนมกราคม 2564 [ 2 ก.พ. 2564 ]7
5 งบทดลองเดือน ธันวาคม 2563 [ 5 ม.ค. 2564 ]7
6 งบทดลองเดือนพฤศจิกายน 2563 [ 1 ธ.ค. 2563 ]7
7 งบทดลองเดือน ตุลาคม 2563 [ 5 พ.ย. 2563 ]7
8 ประกาศรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 29 ต.ค. 2563 ]7
9 เทศบัญญัติงบประมาณร่ายจ่าย 2564 [ 1 ต.ค. 2563 ]9
10 รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไปปี2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]60
11 ประกาศ เรื่อง การใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 24 ก.ย. 2562 ]97
12 เทสบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 5 ต.ค. 2561 ]120
13 รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายตามเทศบัญญัติปี 2561 [ 21 ก.ย. 2560 ]155