เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ: www.muangchan.go.th
 
 
 


ประชุมพิจารณายกร่างธรรมนูญสุขภาพตำบลเมืองจันทร์


เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ร่วมกับคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพจังหวัดศรีสะเกษ ได้ประชุมเพื่อพิจารณายกร่างธรรมนูญสุขภาพตำบลเมืองจันทร์ ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตัวแทนชุมชนมาร่วมประชุมเพื่อพิจารณาครั้งนี้

2019-08-19
2019-08-18
2019-08-15
2019-08-13
2019-08-12
2019-08-09
2019-08-09
2019-08-08
2019-07-31
2019-07-30