เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ: www.muangchan.go.th
 
 
 


ประชุมพิจารณายกร่างธรรมนูญสุขภาพตำบลเมืองจันทร์


เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ร่วมกับคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้านสุขภาพจังหวัดศรีสะเกษ ได้ประชุมเพื่อพิจารณายกร่างธรรมนูญสุขภาพตำบลเมืองจันทร์ ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตัวแทนชุมชนมาร่วมประชุมเพื่อพิจารณาครั้งนี้

2019-05-28
2019-05-24
2019-05-24
2019-05-17
2019-05-17
2019-05-06
2019-05-03
2019-04-26
2019-04-13
2019-03-21