เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ: www.muangchan.go.th
 
 
 


กิจกรรม Big Cleaning Day ประจำเดือนตุลาคม 2562


เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ได้กำหนดการจัดกิจกรร กิจกรรม Big Cleaning Day ประจำเดือนตุลาคม 2562 ในวันที่ 30 ตุลาคม 2562 โดยให้ชุมชน หน่วยงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ดำเนินการในพื้นที่ของตน ในการทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์ เก็บขยะ ตามถนนสาธารณะ ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี

2020-01-15
2020-01-11
2020-01-08
2020-01-04
2019-12-30
2019-12-20
2019-11-11
2019-11-08
2019-10-30
2019-09-25