เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ: www.muangchan.go.th
 
 
 


กิจกรรม Big Cleaning Day ประจำเดือนตุลาคม 2562


เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ได้กำหนดการจัดกิจกรร กิจกรรม Big Cleaning Day ประจำเดือนตุลาคม 2562 ในวันที่ 30 ตุลาคม 2562 โดยให้ชุมชน หน่วยงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ดำเนินการในพื้นที่ของตน ในการทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์ เก็บขยะ ตามถนนสาธารณะ ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี

2020-05-07
2020-04-24
2020-04-13
2020-04-01
2020-02-27
2020-02-14
2020-01-29
2020-01-15
2020-01-11
2020-01-08