เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ: www.muangchan.go.th
 
 
 


โครงการแข่งขันกีฬา "เมืองจันทร์ คัพ ครั้งที่ 20" ประจำปี 2563


เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ ได้กำหนดการจัดการแข่งขันกีฬา "เมืองจันทร์ คัพ ครั้งที่ 20"ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 4 - 29 มกราคม  พ.ศ.2563 เพื่อให้ประชาชนตำบลเมืองจันทร์ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ดูแลด้านสุขภาพของตน เพื่อให้ห่างไกลยาเสพติด ส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีภายในชุมชน 

2020-08-21
2020-08-19
2020-08-14
2020-05-07
2020-04-24
2020-04-13
2020-04-01
2020-02-27
2020-02-14
2020-01-29