เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ: www.muangchan.go.th
 
 
 


ประกาศธรรมนูญตำบลเมืองจันทร์


วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ ร่วมกับสภาองค์กรชุมชนตำบลเมืองจันทร์ กองทุนสวัดิการตำบลเมืองจันทร์ ร่วมขับเคลื่อนตั้งกฏกติกา ข้อตกลงของประชาชนตำบลเมืองจันทรื และได้ประกาศใช้เป็นนโยบายสาธารณะอย่างเป็นรูปธรรมเป็นที่เรียบร้อยโดยได้รับความร่วมมือจากกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เครือข่ายองค์กรภายในตำบลเพื่อจะขับเคลื่อนไปพร้อมกันในอนาคตต่อไป

2020-08-21
2020-08-19
2020-08-14
2020-05-07
2020-04-24
2020-04-13
2020-04-01
2020-02-27
2020-02-14
2020-01-29