เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ: www.muangchan.go.th
 
 
 


โครงการ รักษ์สิ่งแวดล้อม (ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก)


วันที่ 21 สิงหาคม 2563 เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ กำหนดจัดโครงการอบรม รักษ์สิ่งแดวล้อม (ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุุงพลาสติก) เพื่อดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ตลอดจนขับเคลื่อนกิจกรรมงดให้ถุงพลาสติก ตามมติของคณะรัฐมนตรีที่เห็นชอบกลไกงดให้ถุงพลาสติกในห้างสรรพสินค้า ชุปเปอร์มาเก็ตและร้านสะดวกซื้อ เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2563 นั้น

ในการนี้เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ได้รับเกียรติจากท่านศราวุธ  ทรงโฉม นายอำเภอเมืองจันทร์ ให้เกียรติเป็นประธานและเป็นประธานลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันในการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ตัวแทนอสม ตัวแทนร้านค้า เป็นอย่างดียิ่งขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

2020-08-21
2020-08-19
2020-08-14
2020-05-07
2020-04-24
2020-04-13
2020-04-01
2020-02-27
2020-02-14
2020-01-29