เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ: www.muangchan.go.th
 
 
 


ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะบ้านหนองแคน ม.4


วันที่ 26 เมษายน 2564 ด้วยเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ออกบริการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะบ้านหนองแคน ม.4 ตำบลเมืองจันทร์ ที่เกิดชำรุด จำนวน 2 จุด เพื่อให้ใช้การได้ตามปกติ ส่องสว่างในการสัญจรและความปลอดภัยของประชาชน

2021-06-17
2021-06-11
2021-06-09
2021-06-08
2021-06-07
2021-06-03
2021-06-01
2021-05-14
2021-05-13
2021-05-06