เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ: www.muangchan.go.th
 
 
 


บริการซ่อมระบบประปาสาธารณะหมู่บ้าน บ้านหนองโน ม.14 และบ้านม่วงน้อย ม.19


เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2564 เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฯ ออกบริการซ่อมแซมระบบประปาสาธารณะหมู่บ้าน บ้านหนองโน ม.14 และบ้านม่วงน้อย ม.19 โดยตู้ควบคุมไฟขัดข้อง ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการซ่อมจนสามารถใช้การได้ตามปกติ

2021-06-17
2021-06-11
2021-06-09
2021-06-08
2021-06-07
2021-06-03
2021-06-01
2021-05-14
2021-05-13
2021-05-06