เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ: www.muangchan.go.th
 
 
 


กิจกรรม 5ส.


วันที่ 28 เมษายน 2564 ด้วยเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ได้จัดกิจกรรม 5ส. (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย) ภายในสำนักงานเทศบาลฯ เพื่อเป็นการปรับปรุง พัฒนาระบบ กระบวนการให้มีการพัฒนาแนวทางในการปฏิบัติงานตลอดจนสร้างระเบียบวินัยในการปฏิบัติหน้าที่นำไปสู่การพัฒนาให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลในหน้าที่การงานต่อไป

2021-06-17
2021-06-11
2021-06-09
2021-06-08
2021-06-07
2021-06-03
2021-06-01
2021-05-14
2021-05-13
2021-05-06