เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ: www.muangchan.go.th
 
 
 


แผนการตรวจ ติดตาม มาตรการเพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019


เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 ท่านอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษได้ลงพื้นที่ตำบลเมืองจันทร์ เพื่อตรวจ  ติดตาม มาตรการเพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยได้รับการรายงานผลฯจากนายสมัย คำเหลือ สาธารณสุขอำเภอเมืองจันทร์ นายแพทย์จิระวัตร์ วิเศษสังข์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเมืองจันทร์ ทั้งนี้ท่านได้ให้แนวทางในการแก้ไขปัญหา พร้อมทั้งให้กำลังใจแก่ครอบครัวแก่ผู้ติดเชื้อ บุคลากร เจ้าหน้าที่ในการปฏฺบัติหน้าที่ในสถานการณ์การระบบาดของเชื้อโควิด 19 พร้อมทั้งให้ประชาชนได้รักษามาตรการควบคุม ป้องกัน ตามคำสั่งประกาศของจังหวัดศรีสะเกษ ในมาตรการที่ให้ประชาชนได้สวมหน้าการอนามัยหรือหน้ากากผ้า 100%  เพื่อป้องกันกันระบาดของเชื้อที่มีความรุนแรงในขณะนี้ 

2021-06-17
2021-06-11
2021-06-09
2021-06-08
2021-06-07
2021-06-03
2021-06-01
2021-05-14
2021-05-13
2021-05-06