เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ: www.muangchan.go.th
 
 
 


ประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองจันทร์


           ตามที่ได้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลเมืองจันทร์และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 นั้น

            ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องผลการตั้งนายกเทศมนตรีตำบลเมืองจันทร์ และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ ตามประกาศฉบับนี้ 

2021-06-17
2021-06-11
2021-06-09
2021-06-08
2021-06-07
2021-06-03
2021-06-01
2021-05-14
2021-05-13
2021-05-06