เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ: www.muangchan.go.th
 
 
 


กิจกรรมฉีดวัคซีนควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564


ด้วยเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ได้ดำเนินจัดกิจกรรมฉีดวัคซีนควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564 ให้กับสุนัขและแมว เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงอันตรายของโรคระบาด โรคติดต่อ ลดความเสี่ยงจากการเกิดโรคและเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลเมืองจันทร์ เริ่มวันที่ 5 - 19 พฤษภาคม 2564 ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน

2021-06-17
2021-06-11
2021-06-09
2021-06-08
2021-06-07
2021-06-03
2021-06-01
2021-05-14
2021-05-13
2021-05-06