เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ: www.muangchan.go.th
 
 
 


โครงการสร้างการรับรู้กฎหมายด้านการบังคับคดีและกฎหมายเบื้องต้นทั่วไป


วันที่ 3 สิงหาคม 2565 ตามที่เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ ร่วมกับสำนักงานบังคับคดี จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พื้นที่ปลอดการบังคับคดี อำเภอเมืองจันทร์ โดยดำเนินโครงการสร้างการรับรู้กฎหมายด้านการบังคับคดีและกฎหมายเบื้องต้นทั่วไปแก่พี่น้องบ้านเก็บงา หมู่ที่ 10 ณ. ศาลาวัดบ้านเก็บงา เวลา 08.30 น.-12.00 น. โดยมีท่านสมหวัง ศรัทธานุ รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองจันทร์ ได้รับมอบหมายจากท่านมิตร สัมโย นายกเทศมนตรีตำบลเมืองจันทร์ มาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม

#การดำเนินโครงการครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจาก ท่านประภาส มีชัย ผู้ใหญ่บ้านเก็บงา ม.10 ประชาสัมพันธ์เชิญชวน ผู้นำ และพี่น้องเข้ารับการอบรมอย่างพร้อมเพรียงกันและอนุุเคราะห์สถานที่ในการจัดอบรมครั้งนี้ ทำให้งานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเรียบร้อย เทศบาลตำบลเมืองจันทร์จึงขอขอบคุณท่านมา ณ โอกาสนี้

2022-08-04
2022-08-03
2022-07-31
2022-07-25
2022-07-19
2022-07-02
2022-07-01
2022-06-30
2022-06-24
2022-06-20