เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ: www.muangchan.go.th
 
 
 


กิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพตามนโยบายรัฐบาล


วันที่ 7 มีนาคม 2561 เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ได้ร่วมกันออกกำลังเพื่อสุขภาพในทุกวันพุธ

2018-08-06
2018-08-03
2018-07-30
2018-07-28
2018-07-27
2018-07-27
2018-07-23
2018-07-20
2018-07-17
2018-07-16