เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ: www.muangchan.go.th
 
 
 


โครงการศรีสะเกษเมืองสิ่งแวดล้อมสร้างสุข


เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ จัดอบรมโครงการศรีสะเกษเมืองสิ่งแวดล้อมสร้างสุข โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่าย(เน้นจัดอบรมคัดแยกขยะ การจัดการขยะมูลฝอยและการคำนวณก๊าชเรือนกระจก) เป้าหมายได้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แกนนำอสม.ตัวแทนประชาชน จำนวน 120 คน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ ในวันที่ 13 มีนาคม 2561

2019-01-09
2019-01-09
2019-01-07
2019-01-07
2019-01-02
2018-12-18
2018-12-14
2018-12-05
2018-12-01
2018-11-28