เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ: www.muangchan.go.th
 
 
 


โครงการศรีสะเกษเมืองสิ่งแวดล้อมสร้างสุข


เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดศรีสะเกษ จัดอบรมโครงการศรีสะเกษเมืองสิ่งแวดล้อมสร้างสุข โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่าย(เน้นจัดอบรมคัดแยกขยะ การจัดการขยะมูลฝอยและการคำนวณก๊าชเรือนกระจก) เป้าหมายได้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แกนนำอสม.ตัวแทนประชาชน จำนวน 120 คน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ ในวันที่ 13 มีนาคม 2561

2018-08-06
2018-08-03
2018-07-30
2018-07-28
2018-07-27
2018-07-27
2018-07-23
2018-07-20
2018-07-17
2018-07-16