เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ: www.muangchan.go.th
 
 
 


ขับเคลื่อนการทำถังขยะเปียกและอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)ในพื้นที่บ้านงิ้ว ม.9


วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ โดยท่านมิตร สัมโย นายกเทศมนตรีตำบลเมืองจันทร์ ได้มอบหมายให้ นายร่วม โนนกลาง นายสมหวัง ศรัทธานุ รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองจันทร์ พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ บัวไข ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลเมืองจันทร์ นางสาวเมืองทอง บุปผา ปลัดเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นเพื่อขับเคลื่อนการทำถังขยะเปียกและอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)ในพื้นที่บ้านงิ้ว ม.9 ซึ่งกิจกรรมได้ให้ความรู้การทำถังขยะเปียก เชิญชวนพี่น้องประชาชนสมัครเข้าร่วมโครงการ จัดทำบันทึกข้อตกลง และมอบถังขยะเปียก

#กิจกรรมในวันนี้ได้รับความร่วมมือจากท่านผู้ใหญ่สน ระเบียบ ผู้ใหญ่บ้านงิ้ว ม.9 และพ่อแม่พี่น้องเป็นอย่างดี เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ ขอขอบคุณทุกท่าน ที่ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมการทำถังขยะเปียกให้บรรลุเป้าหมาย ขอขอบคุณท่านมา ณ โอกาสนี้

2023-09-21
2023-09-21
2023-09-20
2023-09-14
2023-09-14
2023-09-12
2023-09-09
2023-09-08
2023-09-06
2023-08-28