เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ: www.muangchan.go.th
 
 
 


กิจกรรมขับเคลื่อนถังขยะเปียกลดโลกร้อน อาสาท้องถิ่นรักษ์โลก บ้านหนองเรือ ม.25


วันที่ 24 พฤษภาคม  2566 เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ โดยท่านมิตร สัมโย นายกเทศมนตรีตำบลเมืองจันทร์ ได้มอบหมายให้ท่านร่วม โนนกลาง รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองจันทร์ พร้อมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนถังขยะเปียกลดโลกร้อน อาสาท้องถิ่นรักษ์โลก ในกิจกรรมได้ให้ความรู้การทำถังขยะเปียก ทำบันทึกข้อตกลง สมัครเข้าร่วมและการติดตามผลฯ พร้อมทั้งกิจกรรมให้ความรู้ด้านกฎหมายบังคับคดีและกฏหมายทั่วไปเบื้องต้น ของสำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ ณ.บ้านหนองเรือ ม.25

#การจัดกิจกรรมดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากท่านผู้ใหญ่จ้อย วิเศษพันธ์ ผู้ใหญ่บ้านหนองเรือ และพ่อแม่พี่น้องประชาชนเป็นอย่างดี จึงขอบคุณทุกท่านมา ณ.โอกาสนี้คะ

2023-09-21
2023-09-21
2023-09-20
2023-09-14
2023-09-14
2023-09-12
2023-09-09
2023-09-08
2023-09-06
2023-08-28