เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ: www.muangchan.go.th
 
 
 


กิจกรรม Big Clean Day ณ บ้านเมืองจันทร์ ม.2


เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการจังหวัดสะอาด โดยดำเนินกิจกรรม Big Clean Day ณ บ้านเมืองจันทร์ ม.2 ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอเมืองจันทร์ เป็นประธานในพิธี
2018-06-07
2018-06-06
2018-06-02
2018-05-30
2018-05-23
2018-04-02
2018-03-13
2018-03-09
2018-03-07
2018-03-05