เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ: www.muangchan.go.th
 
 
 


กิจกรรม Big Clean Day ณ บ้านเมืองจันทร์ ม.2


เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการจังหวัดสะอาด โดยดำเนินกิจกรรม Big Clean Day ณ บ้านเมืองจันทร์ ม.2 ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอเมืองจันทร์ เป็นประธานในพิธี
2019-05-24
2019-05-24
2019-05-17
2019-05-17
2019-05-06
2019-05-03
2019-04-26
2019-04-13
2019-03-21
2019-03-20