เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ: www.muangchan.go.th
 
 
 


การทวนสอบและติดตามการทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน ระดับจังหวัด


วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 คณะกรรมการทวนสอบและติดตามการทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน ระดับจังหวัด โดยท่านอภินันท์ กสิโสภา ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริการสาธารณสุขฯ ประธานฯ พร้อมด้วยคณะ ได้ลงพื้นที่ทวนสอบและติดตามการทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนอำเภอเมืองจันทร์ ทั้ง 3 ตำบลได้แก่เทศบาลตำบลหนองใหญ่ เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ และอบต.ตาโกน โดยการนำเสนอข้อมูลการดำเนินการทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อนของแต่ละพื้นที่ตน และลงพื้นที่จริงในการทำถังขยะเปียกฯ ได้แก่บ้านหนองแคนใหญ่ ม.12 การดำเนินการทวนสอบและติดตามฯการทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

2023-09-21
2023-09-21
2023-09-20
2023-09-14
2023-09-14
2023-09-12
2023-09-09
2023-09-08
2023-09-06
2023-08-28