เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ: www.muangchan.go.th
 
 
 


วันต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ(วันวิสาขบูชา) ประจำปี 2566


วันนี้ 2 มิถุนายน 2566 เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ โดยท่านมิตร สัมโย นายกเทศมนตรีตำบลเมืองจันทร์ พร้อมด้วยสภาเทศบาลฯ ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานเทศบาลตำบลเมืองจันทร์ ร่วมกันปลูกต้นไม้ ในวันต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ(วันวิสาขบูชา) ในพื้นที่ป่าสาธารณะบ้านเมืองจันทร์ (หนองอารี) จำนวน 200 ต้น เพื่อส่งเสริมเพิ่มพูนทรัพยกรป่าไม้ ฟื้นฟูทรัพยกรป่าที่เหลือน้อย สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนรักและหวงแหนป่าให้ลูกหลานต่อไป เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมกิจกรรมปลูกป่าในวันต้นไม้ประจำปีแห่งชาติในปีนี้ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้คะ

2023-09-21
2023-09-21
2023-09-20
2023-09-14
2023-09-14
2023-09-12
2023-09-09
2023-09-08
2023-09-06
2023-08-28