เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ: www.muangchan.go.th
 
 
 


งานประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอเมืองจันทร์


วันที่ 2 มิถุนายน 2561 เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ ได้ร่วมกิจกรรมงานประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอเมืองจันทร์ ณ บ้านตำโกน ตำบลตาโกน อ.เมืองจันทร์ จ.ศรีสะเกษ โดยนำขบวนแห่บั้งไฟเอ้งาม ขบวนนางรำ ขบวนวิถีชีวิตชาวกูย สินค้าโอท็อป ผลผลิตทางการเกษตร เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีงานบุญบั้งไฟอำเภอเมืองจันทร์

2018-09-27
2018-09-16
2018-09-15
2018-09-13
2018-08-28
2018-08-25
2018-08-22
2018-08-22
2018-08-20
2018-08-06