เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ: www.muangchan.go.th
 
 
 


โครงการอบรมการป้องกันแก้ไขการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในเด็ก เยาวชน


วันที่ 7 มิถุนายน 2561 เทศบาลตำบลเมืองจันทร์จัดโครงการอบรมการป้องกันแก้ไขการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในเด็ก เยาวชน เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักในการป้องกันตนเองในวัยเรียน ณ โรงเรียนเมืองจันทร์วิทยาคม

2018-06-07
2018-06-06
2018-06-02
2018-05-30
2018-05-23
2018-04-02
2018-03-13
2018-03-09
2018-03-07
2018-03-05