เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ: www.muangchan.go.th
 
 
 


โครงการอบรมการป้องกันแก้ไขการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในเด็ก เยาวชน


วันที่ 7 มิถุนายน 2561 เทศบาลตำบลเมืองจันทร์จัดโครงการอบรมการป้องกันแก้ไขการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในเด็ก เยาวชน เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักในการป้องกันตนเองในวัยเรียน ณ โรงเรียนเมืองจันทร์วิทยาคม

2019-02-14
2019-01-15
2019-01-12
2019-01-12
2019-01-09
2019-01-09
2019-01-07
2019-01-07
2019-01-02
2018-12-18