เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ: www.muangchan.go.th
 
 
 


โครงการอบรมการป้องกันแก้ไขการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในเด็ก เยาวชน


วันที่ 7 มิถุนายน 2561 เทศบาลตำบลเมืองจันทร์จัดโครงการอบรมการป้องกันแก้ไขการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในเด็ก เยาวชน เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักในการป้องกันตนเองในวัยเรียน ณ โรงเรียนเมืองจันทร์วิทยาคม

2018-12-05
2018-12-01
2018-11-28
2018-11-26
2018-11-23
2018-11-22
2018-09-16
2018-09-15
2018-09-13
2018-08-28