เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ: www.muangchan.go.th
 
 
 


โครงการอบรมการป้องกันแก้ไขการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในเด็ก เยาวชน


วันที่ 7 มิถุนายน 2561 เทศบาลตำบลเมืองจันทร์จัดโครงการอบรมการป้องกันแก้ไขการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในเด็ก เยาวชน เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักในการป้องกันตนเองในวัยเรียน ณ โรงเรียนเมืองจันทร์วิทยาคม

2018-08-06
2018-08-03
2018-07-30
2018-07-28
2018-07-27
2018-07-27
2018-07-23
2018-07-20
2018-07-17
2018-07-16