เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ: www.muangchan.go.th
 
 
 


ร่วมบริจาคสิ่งของช่วยเหลือ สปป.ลาว


เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2561 ชาวอำเภอเมืองจันทร์ได้ร่วมบริจาคสิ่งของ เงิน เพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวลาวที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัตินำ้ท่วม ชาวอำเภอเมืองจันทร์ได้ร่วมบริจาคสิ่งของเป็นจำนวนมากและได้รับบริจาคเงินในการช่วยเหลือครั้งประมาณ 56,000 บาท จึงขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

2018-12-05
2018-12-01
2018-11-28
2018-11-26
2018-11-23
2018-11-22
2018-09-16
2018-09-15
2018-09-13
2018-08-28