เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ: www.muangchan.go.th
 
 
 


ร่วมบริจาคสิ่งของช่วยเหลือ สปป.ลาว


เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2561 ชาวอำเภอเมืองจันทร์ได้ร่วมบริจาคสิ่งของ เงิน เพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวลาวที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัตินำ้ท่วม ชาวอำเภอเมืองจันทร์ได้ร่วมบริจาคสิ่งของเป็นจำนวนมากและได้รับบริจาคเงินในการช่วยเหลือครั้งประมาณ 56,000 บาท จึงขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

2019-07-11
2019-05-28
2019-05-24
2019-05-24
2019-05-17
2019-05-17
2019-05-06
2019-05-03
2019-04-26
2019-04-13