เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ: www.muangchan.go.th
 
 
 


ร่วมบริจาคสิ่งของช่วยเหลือ สปป.ลาว


เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2561 ชาวอำเภอเมืองจันทร์ได้ร่วมบริจาคสิ่งของ เงิน เพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวลาวที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัตินำ้ท่วม ชาวอำเภอเมืองจันทร์ได้ร่วมบริจาคสิ่งของเป็นจำนวนมากและได้รับบริจาคเงินในการช่วยเหลือครั้งประมาณ 56,000 บาท จึงขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

2019-02-14
2019-01-15
2019-01-12
2019-01-12
2019-01-09
2019-01-09
2019-01-07
2019-01-07
2019-01-02
2018-12-18