เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ: www.muangchan.go.th
 
 
 


ร่วมบริจาคสิ่งของช่วยเหลือ สปป.ลาว


เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2561 ชาวอำเภอเมืองจันทร์ได้ร่วมบริจาคสิ่งของ เงิน เพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวลาวที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัตินำ้ท่วม ชาวอำเภอเมืองจันทร์ได้ร่วมบริจาคสิ่งของเป็นจำนวนมากและได้รับบริจาคเงินในการช่วยเหลือครั้งประมาณ 56,000 บาท จึงขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

2018-08-06
2018-08-03
2018-07-30
2018-07-28
2018-07-27
2018-07-27
2018-07-23
2018-07-20
2018-07-17
2018-07-16