เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ: www.muangchan.go.th
 
 
 


การถ่ายทำดิวิทัศน์ชุมชนท่องเที่ยว Otop นวัตวิถีบ้านเมืองจันทร์ ม.2


การขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการชุมชนท่องเที่ยว Otop นวัตวิถีบ้านเมืองจันทร์ ม.2 เพื่อให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนภายในชุมชน และเพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวให้บุคคลภายนอกได้ทราบและได้มีโอกาสมาสัมผัสวิถีวัฒนาธรรมประเพณีชาวกูยเมืองจันทร์ โดยเมื่อวันที่ 6 สิ่งหาคม 2561 ตามแผนงานจังหวัดกิจกรรมการ่ถ่ายทำดิวิทัศน์เพื่อเผยแพร่กิจกรรมต่างๆในชุมชน

2018-08-06
2018-08-03
2018-07-30
2018-07-28
2018-07-27
2018-07-27
2018-07-23
2018-07-20
2018-07-17
2018-07-16