เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ: www.muangchan.go.th
 
 
 


ดำเนินกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 5


เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ได้ดำเนินกิจกรรม Big Cleaning Day  ครั้งที่ 5 ในวันที่ 22 สิงหาคม 2561 ในพื้นที่ทั้งที่ 25 หมู่บ้านเพื่อดำเนินทำความสะอาดทางสาธารณะ เก็บถวาดสิ่งปฏิิกูลและมูลฝอย ปรับภมิทัศน์ ตัดแต่งต้นไม้สองข้างทาง 

2019-04-13
2019-04-13
2019-03-21
2019-03-20
2019-03-08
2019-03-04
2019-02-27
2019-02-22
2019-02-20
2019-02-15