เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ: www.muangchan.go.th
 
 
 


ดำเนินกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 5


เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ได้ดำเนินกิจกรรม Big Cleaning Day  ครั้งที่ 5 ในวันที่ 22 สิงหาคม 2561 ในพื้นที่ทั้งที่ 25 หมู่บ้านเพื่อดำเนินทำความสะอาดทางสาธารณะ เก็บถวาดสิ่งปฏิิกูลและมูลฝอย ปรับภมิทัศน์ ตัดแต่งต้นไม้สองข้างทาง 

2019-01-09
2019-01-09
2019-01-07
2019-01-07
2019-01-02
2018-12-18
2018-12-14
2018-12-05
2018-12-01
2018-11-28