เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ: www.muangchan.go.th
 
 
 


ดำเนินกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 5


เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ได้ดำเนินกิจกรรม Big Cleaning Day  ครั้งที่ 5 ในวันที่ 22 สิงหาคม 2561 ในพื้นที่ทั้งที่ 25 หมู่บ้านเพื่อดำเนินทำความสะอาดทางสาธารณะ เก็บถวาดสิ่งปฏิิกูลและมูลฝอย ปรับภมิทัศน์ ตัดแต่งต้นไม้สองข้างทาง 

2018-08-28
2018-08-25
2018-08-22
2018-08-22
2018-08-20
2018-08-06
2018-08-03
2018-07-30
2018-07-28
2018-07-27