เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ: www.muangchan.go.th
 
 
 


ดำเนินกิจกรรม Big Cleaning Day ครั้งที่ 5


เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ได้ดำเนินกิจกรรม Big Cleaning Day  ครั้งที่ 5 ในวันที่ 22 สิงหาคม 2561 ในพื้นที่ทั้งที่ 25 หมู่บ้านเพื่อดำเนินทำความสะอาดทางสาธารณะ เก็บถวาดสิ่งปฏิิกูลและมูลฝอย ปรับภมิทัศน์ ตัดแต่งต้นไม้สองข้างทาง 

2018-10-26
2018-10-24
2018-10-23
2018-10-13
2018-09-27
2018-09-16
2018-09-15
2018-09-13
2018-08-28
2018-08-25