เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ: www.muangchan.go.th
 
 
 


การประเมินการประกวดการบริาหารจัดการขยะมูลฝอย "จังหวัดสะอาด"ระดับอำเภอ


วันที่ 28 สิงหาคม 2561 เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ได้นำเสนอข้อมูลต่างๆตามหลักเกณฑ์การประเมินการประกวดการบริาหารจัดการขยะมูลฝอย "จังหวัดสะอาด"ระดับอำเภอ  ซึ่งได้นำเสนอข้อมูลต่างๆตามหลักเกณฑ์การประเมินและได้ตรวจเยื่่ยมพื้นที่จริง ได้แก่บ้านเมืองจันทร์ หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองจันทร์

2019-01-09
2019-01-09
2019-01-07
2019-01-07
2019-01-02
2018-12-18
2018-12-14
2018-12-05
2018-12-01
2018-11-28