เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ: www.muangchan.go.th
 
 
 


การประเมินการประกวดการบริาหารจัดการขยะมูลฝอย "จังหวัดสะอาด"ระดับอำเภอ


วันที่ 28 สิงหาคม 2561 เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ได้นำเสนอข้อมูลต่างๆตามหลักเกณฑ์การประเมินการประกวดการบริาหารจัดการขยะมูลฝอย "จังหวัดสะอาด"ระดับอำเภอ  ซึ่งได้นำเสนอข้อมูลต่างๆตามหลักเกณฑ์การประเมินและได้ตรวจเยื่่ยมพื้นที่จริง ได้แก่บ้านเมืองจันทร์ หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองจันทร์

2018-10-26
2018-10-24
2018-10-23
2018-10-13
2018-09-27
2018-09-16
2018-09-15
2018-09-13
2018-08-28
2018-08-25