เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ: www.muangchan.go.th
 
 
 


การประเมินการประกวดการบริาหารจัดการขยะมูลฝอย "จังหวัดสะอาด"ระดับอำเภอ


วันที่ 28 สิงหาคม 2561 เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ได้นำเสนอข้อมูลต่างๆตามหลักเกณฑ์การประเมินการประกวดการบริาหารจัดการขยะมูลฝอย "จังหวัดสะอาด"ระดับอำเภอ  ซึ่งได้นำเสนอข้อมูลต่างๆตามหลักเกณฑ์การประเมินและได้ตรวจเยื่่ยมพื้นที่จริง ได้แก่บ้านเมืองจันทร์ หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองจันทร์

2019-04-13
2019-04-13
2019-03-21
2019-03-20
2019-03-08
2019-03-04
2019-02-27
2019-02-22
2019-02-20
2019-02-15