เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ: www.muangchan.go.th
 
 
 


ร่วมกิจกรรมลอกผักตบชวา ลำนำ้ห้วยทับทัน


เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2561 อำเภอเมืองจันทร์ร่วมกัน อปท.อำเภอเมืองจันทร์ ร่วมกันลอกตบชวาซึ่งเป็นปัญหาในการขวางน้ำของลำน้ำห้วยทับทัน ณ สะพานบ้านหนองหว้า ต.เมืองจันทร์ หากปล่อยไว้จะทำให้สะพานไม้ได้รับความเสียหาย จึงขอความร่วมมือผู้นำ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ส่วนราชการ อปท.ในพื้นร่วมกันนำผักตบชวาขึ้นฝั่ง

2019-02-14
2019-01-15
2019-01-12
2019-01-12
2019-01-09
2019-01-09
2019-01-07
2019-01-07
2019-01-02
2018-12-18